L’empresa pública TAIGUA és garantia de qualitat, d’eficàcia, de transparència i de gestió del servei des de Terrassa i per a Terrassa, entès com un dret de les persones i no com un negoci. 

Aquí trobareu els 8 grans compromisos que assumeix l’Ajuntament per encarar aquest canvi en la gestió de l’aigua. Dia a dia, treballarem per fer realitat aquests compromisos i per donar als usuaris i usuàries el millor servei possible, gràcies al bon equip professional i tècnic vinculat al servei públic que s’ha traspassat a la nova entitat. A Terrassa hem obert doncs, un temps nou i de progrés, amb l’objectiu de créixer en benestar, en qualitat de vida i en justícia social.

Els compromisos de TAIGUA

  1. Incrementar les inversions i millores en les instal·lacions i la xarxa de subministrament per prevenir avaries i pèrdues d’aigua.
  2. Posar en valor la qualitat de l’aigua de l’aixeta i continuar millorant la seva acceptació com a aigua de boca.
  3. Incrementar les polítiques ambientals per afavorir l’estalvi d’aigua i d’energia.
  4. Mantenir estables els preus de l’aigua i ampliar les polítiques socials.
  5. Assegurar la qualitat del servei i l’atenció als usuaris i usuàries.
  6. Incorporar noves tecnologies i modernitzar les eines de gestió del servei.
  7. Posar a disposició d’usuaris i usuàries la informació del servei i dels seus costos amb rigor i transparència.
  8. Impulsar la participació ciutadana i un nou model de governança mitjançant l’Observatori de l’Aigua de Terrassa.

El Pla Estratègic

Línies estratègiques del servei d’abastament d’aigua de Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa va determinar la necessitat de planificar les línies estratègiques que havien d’identificar els elements més determinants que poden condicionar el futur de l’EPEL tant en el règim transitori com en el seu futur creixement i establir el marc en el que s’han de prendre les decisions més adients per al bon govern del servei.

La proposta de línies estratègiques específiques per al desenvolupament de Taigua en els propers anys va ser elaborada d’acord amb el Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat i va ser presentada en data 21 de desembre de 2020 davant el Plenari ordinari de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa, també per a la seva consideració.

El document sencer, es pot consultar en aquest enllaç