PROGRAMA DE RÀDIO MUNICIPAL "EL SUBMARÍ"

Mensualment, TAIGUA participem en el programa de ràdio municipal “EL SUBMARÍ”, conduit per Mariona Tomàs. En les icones podreu accedir al tall del programa:

COL·LECCIÓ DE VÍDEOS "LA IL·LUSIÓ DE SERVIR-TE"

A TAIGUA hem el·laborat unes peces de vídeo amb caràcter divulgatiu, per tal d’informar i donar a conèixer conceptes d’interès que apropin la ciutadania tant a informació del servei, de la nostra atenció a l’usuari, expliqui la factura i altres temes que segur son d’interès.