Taigua

L'aigua municipal de terrassa

|  We now deliver different types of bottled water. To drink the best water please come to us and give us an order and take safe and sound water for you. 

WATER COMPOSITION

What's inside?
Calcium Ca2+
240 mg/L

| About 99% of the calcium in our bodies is in our bones and teeth.

Sodium Na+
5.2 mg/L

| It’s an important component for proper muscle and nerve function.

Nitrate NO3-
4.4 mg/L

| It’s great for health to drink water with levels of nitrate under 10 mg/L.

Magnesium Mg2+
42 mg/L

| Magnesium is a nutrient that the body needs to stay healthy.

Sulfate SO4(2-)
400 mg/L

| Sulfate is among the most important macronutrients in cells.

Bicarbonate
384 mg/L

| Bicarbonate is an antacid used to relieve heartburn and acid indigestion.

WHAT OUR CLIENTS SAY

Testimonials
0
Bottles Were Delivered
0
Years We Deliver
0 %
Happy Customers

INFORMACIÓ DESTACADA:

Publicada licitació del projecte de reposició de les captacions d’aigua superficial de l’ETAP d’Abrera. Més informació a:

https://portalcontractacio.terrassa.cat/licitacion/licitaciones/detalle?id=639053

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=94326609&lawType=  

El termini de presentació d’ofertes finalitza el proper dijous 10 de febrer a les 12:00h.

Publicada licitació d’obres de reforma de la instal·lació elèctrica d’alta tensió de l’estació de bombeig de Els Bellots. Més informació a:

https://portalcontractacio.terrassa.cat/site/455104/licitacion/licitaciones/detalle?id=638731

 https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=93731265&lawType=

Publicada licitació de subministrament de material de papereria i impressió corporativa. Més informació a:

 https://portalcontractacio.terrassa.cat/licitacion/licitaciones/detalle?id=640638

 https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=94088598&lawType=»

ÚLTIMES NOTÍCIES

Instal·lada la nova canonada de 400 mm.
Categories
General

S’avança en la reposició de la conducció principal DN400 mm afectada per l’esllavissada del ferrocarril del 3 de Desembre Avui 4 de març, s’ha col·locat la nova peça especial d’acer, de 16 metres de longitud, que permet creuar el soterrament dels ferrocarrils de la Generalitat a la Rambleta. Aquesta ha estat fabricada en un taller […]