Dret d’accés a la informació pública

L’Ajuntament de Terrassa posa a disposició de la ciutadania la informació pública de la que disposa, en aplicació de les lleis -estatal i autonòmica- de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Fes clic en aquest enllaç