Ofertes obertes:

Tècnic/a Superior d’Estudis i Projectes. Més informació en aquest enllaç

Personal Tècnic de Comptabilitat. Més informació en aquest enllaç.

Operari de Manteniment de Taller. Més informació en aquest enllaç

Operari de xarxa. Més informació en aquest enllaç

Operari de control de consum d’aigua. Més informació en aquest enllaç

Cap de Manteniment. Més informació en aquest enllaç

Cap de servei de Sistemes TIC. Més informació en aquest enllaç

Cap de l’Àrea de Planificació i Tecnologia. Més informació en aquest enllaç

Cap de servei de Contractació i Assessoria Jurídica. Més informació en aquest enllaç

Lletrat/da. Més informació en aquest enllaç

Cap de l’Àrea de Recursos i Contractació. Més informació en aquest enllaç

Cap de servei d’Estudis i Projectes. Més informació en aquest enllaç

Cap de servei de Sistemes Tècnics d’Informació i Comunicació (TIC). Més informació en aquest enllaç

Administratiu/va laboral. Més informació en aquest enllaç

Tècnic/a informàtic/a. Més informació en aquest enllaç

Lletrat/da. Recursos i Contractació. Més informació en aquest enllaç

Gerent per a l’entitat pública empresarial local “Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL”. Més informació en aquest enllaç

Contractes laborals d’interinitat:

Cap de serveis d’Administració de Recursos i Contractació

Cap de serveis de Planificació i Tecnologia

Cap de secció de Sistemes TIC

Cap de secció d’Estudis i Projectes

RESOLUCIÓ-CONVOCATÒRIES-INTERINITAT

Incorporació de personal laboral fix d’Auxiliar Administratiu/va i per a la confecció de la borsa de treball de la mateixa categoria.

ACTA-FINAL-DEL-TRIBUNAL-QUALIFICADOR-DEL-PROCÉS-DE-CONTRACTACIÓ