Per efectuar un suggeriment ompli les següents dades:

  * Número de contracte:

  * DNI/NIF o permís de residència (en cas d´estrangers):

  * Persona de contacte:

  * Adreça de subministrament:
  * Número: Escala: Pis: Porta:

  * Codi postal: * Població:

  * Telèfon de contacte: (preferiblement, que sigui un mòbil)

  * Correu electrònic:

  Comentaris:

  Als efectes de la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL, informa a l’USUARI/A de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del qual és responsable aquesta Entitat, amb la finalitat de realitzar la gestió contractual amb l’USUARI/A. L’USUARI/A pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per l'Entitat dirigint-se a aquesta.

  * L’USUARI/A autoritza el tractament de les seves dades per a la comercialització d’altres serveis i activitats i per tal de poder-li remetre, per correu postal, per correu electrònic i per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, informació i publicitat sobre els esmentats serveis i activitats: No