Per poder rebre la factura de subministrament d'aigua per correu electrònic indiqui les dades següents:

  * Número de contracte:

  * Nom i cognoms de la persona titular actual del contracte o raó social (en cas de persona jurídica):

  * DNI/NIF o permís de residència (en cas d´estrangers):

  * Telèfon de contacte: (preferiblement, que sigui un mòbil)

  * Correu electrònic:

  * Nom i cognoms de la persona sol·licitant:

  * DNI/NIF o permís de residència del sol·licitant:

  * En quin idioma vol rebre la documentació? CatalàCastellà

  Per validar les seves dades, ompli el següent camp:

  * Referència de la darrera factura:

  Recordi que, a partir d'aquesta sol·licitud, només rebrà la factura per mitjans electrònics i que ens ha de notificar qualsevol canvi de la seva adreça electrònica.

  Als efectes de la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL, informa a l’USUARI/A de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del qual és responsable aquesta Entitat, amb la finalitat de realitzar la gestió contractual amb l’USUARI/A. L’USUARI/A pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per l'Entitat dirigint-se a aquesta.

  * L’USUARI/A autoritza el tractament de les seves dades per a la comercialització d’altres serveis i activitats i per tal de poder-li remetre, per correu postal, per correu electrònic i per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, informació i publicitat sobre els esmentats serveis i activitats: No