La transparència i la participació ciutadana en el servei de l’aigua són objectius prioritaris i dues de les principals novetats del nou model de gestió pública de l’aigua. El Ple municipal de juliol del 2018 va aprovar el Reglament de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT), l’òrgan que articularà la participació de la ciutadania en la definició de les polítiques i en les decisions estratègiques que afectin el servei d’abastament d’aigua municipal.

Amb la creació d’aquest òrgan, es posa de manifest la voluntat política de millorar la governança de la ciutat aprofundint en la participació, la col·laboració i la concertació amb la ciutadania, amb els agents socials i amb la iniciativa ciutadana que ha impulsat el procés de canvi de la forma de gestió del servei.

El Reglament preveu que l’Observatori estigui format per una representació àmplia de la ciutadania, de les entitats, dels agents socials i econòmics, dels grups polítics, del Govern de la ciutat i dels sectors consumidors d’aigua.

Per accedir a la web de l’Observatori fer clic aquí

Funcions

Entre les funcions de l’OAT, cal destacar la presentació de propostes per al funcionament de l’entitat pública que gestiona l’aigua, l’elaboració d’estudis i informes, la informació i formació de la ciutadania i el control públic en la rendició de comptes. L’Observatori té caràcter consultiu, assessor, deliberatiu i propositiu, i capacitat d’assolir acords que hauran de ser considerats pel Govern municipal.

L’OAT té un funcionament autònom, amb el seu propi pla de treball, i els recursos suficients per poder desenvolupar les seves funcions i assolir els seus objectius, en compliment dels criteris de qualitat democràtica que té establerts l’Ajuntament. Taula de l’Aigua-Presentació OAT-MISSIÓ I FUNCIONS