TERRASSA, UN MODEL A SEGUIR

"L'aigua a l'abast de tothom".

| L’abastament d’aigua sempre ha estat un servei públic, però gestionat per una empresa privada. L’any 1941, el Ple municipal de l’Ajuntament de Terrassa va fer una concessió a l’empresa Mina Pública d’Aigües de Terrassa perquè aquesta s’encarregués de la gestió.

75 anys després, el desembre del 2016, aquesta concessió va finalitzar i el Ple de l’Ajuntament va haver de decidir quin model de gestió de l’aigua era el millor per a Terrassa. Podia tornar a adjudicar-la mitjançant un concurs públic o podia assumir-ne directament la gestió.

L’abril del 2016, abans de la finalització de la concessió, l’Ajuntament va crear una comissió de treball amb representants dels grups municipals i personal tècnic, per estudiar les alternatives de formes de gestió del servei. Posteriorment, el juliol del 2016, 20 de 27 regidors i regidores van expressar el seu compromís amb la gestió pública i directa de l’aigua, seguint l’exemple d’altres grans ciutats europees.

Des de la fi del contracte, i per assegurar la prestació del servei mentre s’acabava de definir el nou model, el Ple de l’Ajuntament va aprovar que Mina Pública d’Aigües de Terrassa continués prestant el servei a la ciutat mitjançant diverses pròrrogues.

El juliol del 2017, la comissió de treball va acabar els estudis de les alternatives de formes de gestió del servei, que es recullen en una memòria que demostra que la gestió pública directa és més eficient i més sostenible econòmicament que la gestió indirecta mitjançant una empresa privada, a més d’oferir altres avantatges, com la transparència o la participació.

El dia 7 de setembre del 2017, el Ple va prendre en consideració aquestes conclusions i va aprovar inicialment el canvi de la forma de gestió del servei.

El Ple municipal del 22 de març del 2018 va aprovar definitivament la forma de gestió directa del servei d’abastament d’aigua mitjançant una entitat pública empresarial local, amb els vots favorables de 20 de 27 regidors i regidores de l’Ajuntament de Terrassa (PSC, TeC, ERC-MES i CUP), fet que donava inici a la darrera fase d’un procés que ha portat a la gestió 100% municipal.

A la secció de transparència trobareu els acords aprovats pel Ple municipal de l’Ajuntament relatius al procés del canvi de model de gestió de l’aigua a la ciutat i a la nova entitat pública empresarial local TAIGUA, Aigua Municipal de Terrassa, que ofereix ara el servei.

Terrassa és actualment una de les grans ciutats que han apostat per la municipalització i una referència a Catalunya, al conjunt de l’Estat i a Europa. La ciutat va ser una de les fundadores de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP).