Ayuntamiento de Terrassa
icono cita previa

Exemple layout complex

QUI SOM

TAIGUA, Aigua Municipal de Terrassa, és l’entitat pública empresarial local (EPEL), 100% municipal, que té com a objectiu la gestió directa de l’aigua a la ciutat de Terrassa, oferint un servei eficient i de qualitat, que vetlli pels interessos de tota la ciutadania.

Prenent com a premissa fonamental que l’aigua és un bé comú i un dret de tothom, els principis fonamentals de Taigua estan basats en la qualitat democràtica, la sobirania municipal, la transparència, la participació ciutadana, la justícia social i la sostenibilitat.

L’entitat va iniciar les seves activitats l’1 de juny del 2018, un cop aprovats per una àmplia majoria del Ple municipal els seus estatuts i els seus òrgans de govern i d’administració i va començar a prestar el servei d’aigua el dia 10 de desembre del mateix any.

QUÈ HI GUANYEM AMB L’AIGUA PÚBLICA?

L’aigua és un bé comú i l’accés a una aigua de qualitat és un dret humà fonamental que no va ser reconegut per les Nacions Unides fins a l’any 2010, després de molts anys d’insistència per part d’organitzacions socials i polítiques d’arreu del món. Es tracta, doncs, d’un dret bàsic i indispensable per a la vida i la dignitat de les persones.
El sector de l’aigua, però, té també un gran interès econòmic global, atès que es tracta d’un servei essencial, com ho són també l’electricitat i el gas. Al món està prenent forma un creixent moviment a favor de preservar l’aigua com un bé públic i considerar-la un dret i no un negoci.
Tarifes estables i transparents
Més inversions i millora tecnològica
Qualitat democràtica i sobirania municipal
Transparència, control públic i participació ciutadana

COMPROMISOS DE TAIGUA

Millores en la gestió de l'aigua
Incrementació de les inversions
1.500.000 €

| Incrementar les inversions i millores en les instal·lacions i la xarxa de subministrament per prevenir avaries i pèrdues d’aigua.

Qualitat de l'aigua
Filtratge amb última tecnologia

| Posar en valor la qualitat de l’aigua de l’aixeta i continuar millorant la seva acceptació com a aigua de boca.

Incrementació polítiques ambientals
500.000 €

| Incrementar les polítiques ambientals per afavorir l’estalvi d’aigua i d’energia.

Estabilitat tarifaria
Congelació de les tarifes

| Mantenir estables els preus de l’aigua i ampliar les polítiques socials.

Qualitat del servei
+35 empleats

| Assegurar la qualitat del servei i l’atenció als usuaris i usuàries.

Incorporació de noves tecnologies
54% més eficients

| Incorporar noves tecnologies i modernitzar les eines de gestió del servei

RECOMANACIONS PER A UN CONSUM RESPONSABLE

|  Cuidem el nostre planeta
  • Tanqueu l’aixeta mentre us ensaboneu o renteu les dents. Una aixeta oberta raja a 10 litres per minut.
  • Col·loqueu airejadors o reductors de cabal a les aixetes. Es pot estalviar fins a un 50% d’aigua.
  • Utilitzeu la dutxa en comptes de la banyera. Per omplir-la es necessiten 300 litres, mentre que la dutxa gasta uns 60 litres.
  • No feu servir el vàter com a paperera. A cada descàrrega s’aboquen uns 10 litres.
  • Instal·li, si és possible, cisternes de doble descàrrega.
  • Ompliu la rentadora i el rentavaixelles a la màxima capacitat i utilitzeu programes d’estalvi.
  • Aprofiteu l’aigua de pluja per regar les plantes i faci-ho de bon matí o al vespre per evitar l’evaporació.
  • Reviseu la instal·lació per evitar fuites i repareu les aixetes que perdin aigua. Una aixeta que degoteja gasta fins a 30 litres al dia.
  • Si teniu jardí, apliqueu-hi tècniques de reg per degoteig o per microaspersió. Abans de plantar-hi gespa, cal pensar-ho bé: requereix molta aigua.

TAIGUA ÉS POSSIBLE GRÀCIES A