Per tal de conèixer el nivell de satisfacció de les persones usuàries del servei, es realitzen una sèrie d’enquestes. Per causes de la pandèmia, en l’actualitat només s’ha pogut dur a terme l’enquesta global de satisfacció a les persones usuàries del nostre servei, realitzada per una empresa externa i per mitjans telefònics, seguint una línia equivalent a les anteriors enquestes de satisfacció.

 

enquestes