Si vol domiciliar el pagament de les properes factures indiqui les dades següents:

  * Número de contracte:

  * Nom i cognoms de la persona titular actual del contracte o raó social (en cas de persona jurídica):

  * DNI/NIF o permís de residència (en cas d'estrangers):

  * Telèfon de contacte: (preferiblement, que sigui un mòbil)

  * Població:

  * Nom i cognoms de la persona sol·licitant:

  Nou compte bancari

  * Nou titular del compte:
  * DNI/NIF o permís de residència (en cas de persones estrangeres) del nou titular:

  * Nom nova entitat:
  * Introdueix el teu nou número IBAN (24 dígits sense espais):

  * Desitja realitzar un canvi al compte de domiciliació?
  No

  * Vol rebre les factures de consum d’aigua per correu electrònic?
  No

  * Correu electrònic:

  En cas afirmatiu, recordi que, a partir d’aquesta sol·licitud, només rebrà la factura per mitjans electrònics i que si canvia d’adreça electrònica ens ho ha de notificar.

  * En quin idioma vol rebre la documentació? CatalàCastellà

  L’adjunto escanejada

  - DNI o NIF del TITULAR DEL CONTRACTE PER LES DUES CARES i DNI o NIF DEL TITULAR DEL COMPTE BANCARI PER LES DUES CARES, si no és el mateix


  Als efectes de la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL, informa a l’USUARI/A de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del qual és responsable aquesta Entitat, amb la finalitat de realitzar la gestió contractual amb l’USUARI/A. L’USUARI/A pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per l'Entitat dirigint-se a aquesta.

  * L’USUARI/A autoritza el tractament de les seves dades per a la comercialització d’altres serveis i activitats i per tal de poder-li remetre, per correu postal, per correu electrònic i per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, informació i publicitat sobre els esmentats serveis i activitats: No