L’aigua és un bé comú i l’accés a una aigua de qualitat és un dret humà fonamental que no va ser reconegut per les Nacions Unides fins a l’any 2010, després de molts anys d’insistència per part d’organitzacions socials i polítiques d’arreu del món. Es tracta, doncs, d’un dret bàsic i indispensable per a la vida i la dignitat de les persones.

El sector de l’aigua, però, té també un gran interès econòmic global, atès que es tracta d’un servei essencial, com ho són també l’electricitat i el gas. Al món està prenent forma un creixent moviment a favor de preservar l’aigua com un bé públic i considerar-la un dret i no un negoci.

Què hi guanyem amb l’aigua pública?

  • Tarifes estables i transparents.
  • Més inversions i millora tecnològica.
  • Qualitat democràtica i sobirania municipal.
  • Transparència, control públic i participació ciutadana.
  • Justícia social i polítiques ambientals.